ΒΡΟΥΒΕΣ

ΒΡΟΥΒΕΣ, ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ, ΓΛΥΚΟΒΛΑΣΤΑΡΑ, ΛΑΨΑΝΕΣ, ΓΛΥΚΟΒΛΑΣΤΑΡΑ, ΛΑΨΑΝΕΣ, ΤΣΙΜΠΙΤΑ, ΣΙΝΑΠΙΑ... Όλα αυτά τα ονόματα αναφέρονται στο ίδιο φυτό.

Continue Reading

ΖΩΧΟΣ ή ΖΩΧΙΑ

Ζωχός ή ζωχιά. Sonchus oleraceus = σόγχος ο λαχανώδης!!  Ένα βρώσιμο άγριο χόρτο εξαιρετικό βότανο και φαρμακευτικό, όπως αναφέρει ο Θεόφραστος.

Continue Reading

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ